Gợi ý giải pháp đáp ứng điều khoản 4.1 ISO 9001

Gợi ý giải pháp đáp ứng điều khoản 4.1 ISO 9001:2015. Điều khoản 4.1 là điều khoản có yêu cầu rộng và đòi hỏi kiến thức rộng, cũng như có cách nhìn rộng thì chúng ta sẽ tiếp cận và đề ra giai pháp phù hợp nhất cho yêu cầu điều khoản này.


Phần tiếp theo cho chủ đề giải thích yêu cầu 4.1/ISO 9001:2015, phần này là gợi ý giải pháp đáp ứng.

Tóm tắt lại yêu cầu điều khoản 4.1/ISO 9001:2015:

“Tổ chức phải xác định các vấn đề, yếu tố (Issue) có liên quan đến mục đích, chiến lược của tổ chức và các vấn đề này có ảnh hưởng đến kết quả mong muốn của hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Vấn đề có thể là bên trong hoa75c bên ngoài của tổ chức”

Yêu cầu trên, trong thực tế hổng làm ISO 9001:2015 thì tổ chức cũng đã xác định. Vấn đề là xác định có tới luôn không hay xác định theo cách nào đó. Chẳng hạn thế này:

Công ty A sản xuất trà “Không Chay”. Vậy công ty A này họ có xác định các vấn đề (issue) có ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm trà “Không chay” này không? Họ có xác định điều kiện, bối cảnh công ty của họ không? Chắc chắn là có. Ví dụ:

– Họ phải xác định chiến lược công ty họ là gì? Họ phải xác định nguồn tài chính của họ. Họ phải xác định tương lai cho doanh nghiệp họ. Họ phải xác định những sản phẩm tiếp theo trong tương lai của họ,…?

– Rồi họ cũng phải xác định công nghệ sản xuất sản phẩm, thi trường nguyên liệu, điều kiện bảo quản, văn hóa tiêu dùng, luật pháp,…

===> Ok. Vấn đề là họ “thể hiện” việc xác định đó như thế nào mà thôi, chúng ta cùng chia sẻ một số giải pháp nhé!

Họ thuê người hoặc đầu tư nhóm để phân tích:

1- Tình hình vĩ mô, tình hình vi mô có ảnh hưởng đến sản phẩm này (Kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô).

2- Họ áp dụng các công cụ Swot, 5P,..để làm 01 list thông tin xác định các vấn đề.

3- Họ tổ chức họp các cán bộ chủ chốt trong tổ chức, chẳng hạn ví dụ nội dung sau:

“ Hôm nay, chúng ta ngồi đây để phân tích các vấn đề (hay nói luôn là các yêu tố) liên quan đến chất lượng sản phẩm, dự án của công ty chúng ta, tôi xin giới thiệu

  • Cô Nguyễn Thị Thú y là thư ký ghi nhận các vấn đề.
  • Tôi là người gợi ý, đặt câu hỏi.
  • Các Anh/Chị nêu quan điểm, đặt lại các vấn đề cùng thảo luận.

Trước tiên, sản phẩm của chúng ta mong muốn cần được ổn định về mức chất lượng mà chúng ta đã cam kết, nhằm tạo lòng tin tuyệt đối với khách hàng, vậy đề nghị bộ phận mua hàng cho biết về nguyên nguyên liệu, về các nhà cung cấp, lưu ý là nên nêu từng đề mục cụ thể. Các anh/chị phòng khác nếu xét thấy có ý kiến hỗ trợ thì nêu quan điềm,…Xin mời ạ.

Hiện nay nguyên liệu của chúng ta nhập khẩu chiếm 80% từ thị trường Trung quốc, do đó một số thông tin thương chiến Mỹ-Trung…..

…..

Họ nói rất nhiều, ghi nhận cũng rất rất nhiều, trong văn bản đầu ra của họ.

Thậm chí họ chẳng cần ghi luôn cũng không vi phạm yêu cầu 4.1/ISO 9001:2015 nhé. Vì tới điều khoản 6.1/ISO 9001:2015 lại yêu cầu lại nội dung trên. Có nghĩa muốn đáp ứng được điều khoản 6.1 thì lại phải thực hiện lại 4.1.

Vấn đề tại sao họ tách ra như vậy. Chúng ta cố gắng hiểu:

1- Cấu trúc của trình tự cho việc triển khai 01 hệ thống quản lý là vậy.

2- Điều khoản 4.1 không chỉ phục vụ cho 6.1 mà còn phục vụ cho 4.3 và 5.2 nữa nhé!

Qua một số thông tin chia sẻ “gợi ý giải pháp đáp ứng điều khoản 4.1 ISO 9001:2015″ sẽ phần nào giúp Anh/CHị trong quá trình tiếp nhận, triển khai, cải tiến QMS cho Tổ chức của mình.


Tham khảo lại nội dung chia sẻ điều khoản 4.1/ISO 9001:2015

Tham khảo thêm thông tin trên youtube tại đây!

Hoặc góp ý hoặc đặt câu hỏi với chúng tôi tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!