Xác định nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm

Xác định nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm theo ISO 9001: 2015 có liên quan đến đến chất lượng sản phẩm hay hệ thống quản lý chất lượng. Tại sao phải xác định nhu cầu và mong đợi mà không phải xác định yêu cầu (requirements) của họ nhỉ? Tiêu chuẩn này có ý gì vậy?


Đầu tiên chúng ta phải hiểu các thuật ngữ “Nhu cầu và mong đợi” cái đã hen. Đó là theo ISO 9000 thì Yêu cầu là nhu cầu và mong đợi—> vậy bản chất là yêu cầu của các bên quan tâm rồi nhé. kế đến.

Yêu cầu, thì bao gồm:

  • Được công bố–>trong ngữ cảnh kinh doanh tức là các hợp đồng, đơn hàng, nhưng nhiều lúc chắc cũng dùng bằng miệng bằng mồm như các công ty gia đình, bạn bè thân, gi gì đó.
  • Yêu cầu bắt buộc—> Có nghĩa là hổng công bố nhưng việc đó là phải tuân thủ rồi, thông thường yêu cầu này thường được 01 đại diện nào đó bảo vệ cho người mua hàng , ví dụ như: Pháp luật: ông bán cái quần, cái áo cho tôi thì ông phải tuân thủ những gì pháp luật không cho phép, hoặc nếu pháp chưa ra văn bản thì pháp luật cũng bắt ông phải tự công bố à.
  • Cuối cùng là yêu cầu nghầm hiểu→ yêu cầu này nó như thuật ngữ “Thông lệ” vậy đó, có nghĩa là tôi đi uống cà phê thì dĩ nhiên phải có đường, chứ chả lẻ tôi bảo cho ly cà phê và cho đường vào đó (Ngầm hiểu rồi mà đúng không). Yêu cầu này không mang tính pháp luật nhữ yêu cầu bắt buộc trên, nó chỉ mang tính nhằm nâng cao thỏa mãn khách hàng ý.

Tạm hiểu việc “xác định nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm” như rứa hỉ.

Các bên quan tâm, Vậy các bên quan tâm là những ai? Thôi giải thích cho nhanh. Đó là những ai quan tâm đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sản phẩm, hay chính xác hơn là họ quan tâm đến sự hình thành của tổ chức chúng ta—>Như thế rộng quá, điên mất, loạn não thì sao! Thế thì gom như thế nào các bên quan tâm này!

Ừ, chúng ta đang nói về phạm vi “Quality” thì chỉ cần biết các bên quan tâm đó có quan tâm đến chất lượng mà thôi, vậy chất lượng ở đây chỉ cần tập trung vào sản phẩm đầu ra thôi nhé, nhưng muốn chất lượng sản phẩm thì cũng phải xác định luôn chất lượng hệ thống!–> Phần này sẽ nói rõ nội dung tiếp theo, hoặc các chủ đề liên quan trong website nhé!

Nếu khó quá thì chỉ gom lại các bên quan tâm gồm: Khách hàng sử dụng trực tiếp, đại lý các cấp, đơn vị trung gian sử dụng sản phẩm, đối tác góp vốn, Pháp luật,….là đủ rùi!

Video diễn giải yêu cầu điều khoản 4.2/ISO 9001:2015


Quay lại chủ đề tí nữa nhé! Vậy tại sao điều khoản 4.2/ISO 9001:2015 lại đề cập đến “nhu cầu và mong đợi” mà không đề cập là “yêu cầu”?

Có lẻ thế này: Yêu cầu là thực tế, có nghĩa là sự việc đã xảy ra giữa người có nhu cầu và mong đợi với người cung cấp, chẳng hạn: Bạn muốn đáp ứng yêu cầu khách hàng tới thăm “khỉ múa” thì trước tiên, bạn phải có kế hoạch cụ thể cho việc cung cấp dịch vụ này. Mà kế hoạch chuẩn trước chắc chắn bạn phải xác định xem

CÓ NHU CẦU HAY KHÔNG? MONG ĐỢI KHÔNG CHỈ CỦA KHÁCH ĐẾN THĂM MÀ CÒN NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC CÓ QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ NÀY”

Trẻ em có nhu cầu dịch vụ này, cha mẹ của các em bé cũng quan tâm đến dịch vụ này.

Bài viết này nhằm làm rõ nội dung yêu cầu: Xác định nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm theo ISO 9001:2015

Nếu vì cộng đồng chung hoặc vì tìm hiểu thêm, Anh/Chị vui lòng xem thêm tại đây, hoặc cho ý kiến bên dưới bài viết này hoặc tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!