Người lãnh đạo cần thể hiện được những

NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN THỂ HIỆN ĐƯỢC NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÌ TRONG MỘT TỔ CHỨC

Hiện nay có rất nhiều diễn đàn nhóm trên mạng internet chia sẽ các kiến thức về quản lý, lãnh đạo trong các tổ chức. Chúng tôi muốn chia sẽ một ít kiến thức liên quan đến một nhà lãnh đạo chứ không phải nhà quản lý!

SỰ THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN THỂ HIỆN?

– Thiết lập và thúc đẩy việc chấp nhận sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn hóa theo cách ngắn gọn và dễ hiểu, để đạt được sự thống nhất về mục tiêu.
– Tạo ra môi trường nội bộ trong đó mọi người tham gia và cam kết đạt được các mục tiêu của tổ chức mình.
– Khuyến khích và hỗ trợ các cấp quản lý thúc đẩy và duy trì sự thống nhất về mục đích và định hướng đã được thiết lập.

VÀ PHẢI CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ:

-Thiết lập đặc trưng (nét riêng) của tổ chức.
-Thúc đẩy văn hóa tin cậy và liêm chính.
– Thiết lập và duy trì làm việc nhóm.
– Cung cấp cho nhân sự nguồn lực, đào tạo và quyền hạn cần thiết để hành động với trách nhiệm giải trình.
– Thúc đẩy chia sẻ các giá trị, sự công bằng và hành vi đạo đức để chúng được duy trì ở tất cả các cấp của tổ chức.
– Thiết lập và duy trì cơ cấu tổ chức để nâng cao khả năng cạnh tranh, khi có thể.
– Củng cố các giá trị của tổ chức trong từng cá nhân và cho cả tập thể.
– Trao đổi thông tin về các thành công đã đạt được cho nội bộ và bên ngoài, khi thích hợp.
– Thiết lập cơ sở để trao đổi thông tin có hiệu lực với mọi người trong tổ chức, thảo luận các vấn đề có tác động chung, bao gồm cả tác động tài chính, khi có thể.
– Hỗ trợ phát triển sự lãnh đạo ở tất cả các cấp trong tổ chức.


VẬY SỰ THÀNH CÔNG LUÔN CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ NÀO CHO NGƯỜI QUẢN LÝ ?—>Đón đọc các bài tiếp theo!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!