Tích hợp điều khoản 5 ISO 14001 và ISO 45001

Tích hợp điều khoản 5 ISO 14001 và ISO 45001. Nội dung diễn giải sau đây được ghi nhận cho yêu cầu tích hợp giữa hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghê nghiệp, nhưng điềm giống và khác nhau như thế nào!


Nội dung diễn giải tích hợp điều khoản 5 ISO 14001 và ISO 45001:

Điều khoản 5 của hai tiêu chuẩn này đều có tựa đề “sự lãnh đạo-leadership” và được phân bổ như nhau:

5.1. Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện và chứng minh được sự lãnh đạo và cam kết của mình về các hoạt động liên quan đến môi trường và các hoạt động liên quan đến an toàn sức khỏe và nghề nghiệp. Không chỉ thể hiện và chứng minh về các hoạt động mà phải đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu theo từng điều khoản chi tiết của tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 45001. Vậy hãy đọc và nghiên cứu hết các điều khoản nhé!

5.2. Lãnh đạo cao nhất phải cam kết gì đó ngoài yêu cầu 5.1 thì phải tiến hành thiết lập chính sách môi trường cũng như chính sách về an toàn sức khỏe và nghề nghiệp. Chính sách này là do ông lãnh đạo cao nhất thiết lập nhé, chứ hổng phải do các phòng ban nhé. Nội dung cho chính sách này như thế nào vậy? Dễ ợt à, viết gì thì viết, phải đủ các ý quy định trong tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 45001 nhé, chẳng hạn:

……

Cam kết cải tiến EMS và OH&SMS—> Từc là dù có nổ gì đó trong nội dung của chính sách thì cũng phải thể hiện nội dung là cam kết về cải tiến nhé. Tôi ví dụ cho mục này như: “Chúng tôi luôn đưa ra giải pháp theo từng chu kỳ theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá các hoạt động trong hệ thống EMS và OH&S đề có hành động cải tiến, điều chỉnh, thay đổi,….”Giả dụ và ví dụ thôi, chứ hổng phải thật!

Và chính sách này phải được “tuyên truyền” cho tất cả những người trong hệ thống biết. Lưu ý là tuyên truyền nhé, theo ngôn ngữ VN là nhồi nhét vào tận trong não ý, chứ không phải “tận đáy lòng” đâu nhé. Phương pháp tuyên truyền là tùy vào văn hóa,….của tổ chức.

Chính sách phải nhìn thấy được hoặc sờ, rờ, cầm được nhé, chứ không cho phép mường tượng, mơ màng, tưởng tưởng đến nó nghen, tức ISO gọi là thông tin dạng văn bản í.

5.3 -Ông hay Bà gì đó làm lãnh đạo cao nhất về môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp phải phân trách nhiệm cho những vị trí công việc trong tổ chức có liên quan đến EMS và OH&S nhé, mà nhớ thêm là đã phân trách nhiệm cho họ thì nên trao quyền để họ hoàn thành trach nhiệm mình giao cho họ nhé, nếu không họ lại nói xấu sau lưng mình đó, ví dụ họ nói rằng: Giao việc nhiều mà không có quyền nên chả làm được gì? Mà không hoàn thành thì ông/bà chửi rủa tôi,…..

Vây bạn giao cho họ nhiệm vụ gì nào? trách nhiệm gì? Gì cũng được nhé, nhưng nên dựa vào nội dung yêu cầu của tiêu chuẩn để giao nhé! Tôi ví dụ thế nè:

Gao nhiệm vụ gì đó, trao họ quyền gì đó cho vị trí nào đó, thì mục đích là để đảm bảo rằng EMS và OH&S phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 45001. Vậy phải hiểu hết yêu cầu ISO 14001 và ISO 45001 giúp!

Môt vài thông tin chia sẻ nêu trên về việc tích hợp điều khoản 5.1 + 5.2 + 5.3 của ISO 14001 và ISO 45001 chắc phần nào mọi người cũng có được hành động là “gật cái đầu” rùi đó.

Vậy ISO 14001 và ISO 45001 khác nhau như thế nào? Thế này nhé:

ISO 14001 là tập trung vào quản lý môi trường thải ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mình còn ISO 14001 là tập trung vào việc quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp của người lao động trong tổ chức mình, các nội dung trên tập trung vào đó là khác nhau chứ gì nữa? Nhưng ISO 45001 đòi hỏi nhiều hơn tí nữa, đó là thêm:

5.1.4 Sự tham gia và tham vấn của người lao động. Trong khi ISO 14001 thì hổng cần triển khai nội dung này!

Thôi mệt rồi, bài dài quá rồi, sẳn viết chủ đề này rồi thì share luôn Anh/Chị có yêu cầu xem video tích hợp ISO 14001 và ISO 45001.

Video tích hợp điều khoản 5 của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018

Chúng tôi có bộ video đầy đủ giải thích tích hợp theo từng điều khoản giữa ISO 14001 và ISO 45001, nếu Anh/Chị cần ngay cho nhu cầu của mình thì vui lòng click vào đây để tham khảo nhé! Hoặc tìm kiếm các video mình cần trên kênh youtube của chúng tôi tại đây!


Hãy còm thông tin dưới bài viết này, hoặc đặt câu hỏi cho chúng tôi nếu thấy cần thiết tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!