Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội môi trường

Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội môi trường được liệt kê chi tiết các yêu cầu trong điều khoản 6.1/ISO 14001:2015. Trong điều khoản này, tiêu chuẩn tập trung những yêu cầu gì? Những hoạt động? Quá trình gì?


Sơ lượng hành động giải quyết rủi ro và cơ hội môi trường:

Trong điều khoản 6.1-Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội, bao gồm các chủ đề yêu cầu sau:

6.1.1 Khái quát:

Trong mục này, yêu cầu tiêu chuẩn đưa ra là Tổ chức phải xác định định các rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh, liên quan đến các bên quan tâm đến môi trường. Mà muốn “nhận diện” được rủi ro và cơ hội này thì tổ chức phải dựa vào 4.1, 4.2 và 4.3. Nếu chúng ta chưa làm tốt tại các điều khoản trên, thì đến điều khoản 6.1.1 chúng ta phải làm lại từ đầu nhé, không sao cả, đó mới gọi là hệ thống!

Nhận diện rủi ro cho điều khoản này là nhận diện chung nhất, khái quát nhất, như chủ đề đã nêu,!

Ví dụ: Tình trạng công nghệ, ví trí nhà máy, tình hình luật định, văn hóa vùng miền, hình thức doanh nghiệp, sản phẩm, yêu cầu từ khách hàng, đối tác liên quan đến môi trường,…nếu được thì “nhận diện” sâu thêm về các yếu tố môi trường để nhận diện rủi ro và cơ hội nhé.

Lưu ý: Nếu công ty đã và đang sản xuất, thì ngồi lại cùng nhau ôn bài xem có gì rủi ro và cơ hội liên quan đến trách nhiệm môi trường cũng như mong muốn về môi trường đối với công ty mình hay không? Còn đối với doanh nghiệp mới thì trước khi đi vào hoạt động kinh doanh, nhưng yếu tố về môi trường có ảnh hưởng gì đến trách nhiệm của tổ chức mình không? Đương nhiên rồi đúng không ạ, giờ doanh nghiệp nào sản xuất cũng chú tâm đến yêu cầu này!

6.1.2 Khía cạnh môi trường.

Trong điều khoản này yêu cầu tổ chức phải nhận diện tất cả các khía cạnh môi trường tại các hoạt động, quá trình, khu vực mà mình sản xuất, kinh doanh. Sau đó tiến hành xây dựng chuẩn mực để xác định, đánh giá các khía cạnh môi trường đó là: “Có ý nghĩa hay không có ý nghĩa”.

Lưu ý: Khía cạnh môi trường có ý nghĩa là khía cạnh môi trường mà tổ chức cần phải có hành động kiểm soát nó. Tức là khía cạnh môi trường mà tổ chức cho là quan trọng (Nhớ tự xác định, tự đưa ra chuẩn mực chứ trong tiêu chuẩn không cho nhé).

Như vậy việc xác định khía cạnh môi trường, đánh giá,….là hành động giải quyết rủi ro và cơ hội đấy nhé, vì 6.1.2 nằm trong 6.1, mà 6.1 có tên gọi là: Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội.

6.1.3 Nghĩa vụ tuân thủ:

Trong yêu cầu này, yêu cầu tổ chức phải nhận diện các nghĩa vụ phải tuân thủ liên quan đến môi trường đối với hoạt động, sản xuất kinh doanh của mình. Sau đó tiến hành xác định các giải pháp hiện có, cũng những bổ sung các giải pháp cho các nghĩa vụ phải tuân thủ được xác định.

Lưu ý: Nghĩa vụ phải tuân thủ phải bao gồm: Luật định, yêu cầu các bên liên quan hoặc chính tổ chức tự nguyện,..chứ không phải chỉ tuân thủ luật định hay chế định là đủ nhé. Và hành động đáp ứng điều khoản 6.1.3 cũng là bằng chứng cho hành động giải quyết rủi ro và cơ hội rồi đấy, vì 6.1.3 là thuộc 6.1 nhé.

6.1.4 Hoạch định hành động.

Trong điều khoản này, yêu cầu tổ chức phải có các hành động cho đầu ra của điều khoản:

  • 6.1.1, tức rủi ro và cơ hội cần giải quyết.
  • 6.1.2 các khía cạnh môi trường có ý nghĩa
  • 6.1.3 Các nghĩa vụ phải tuân thủ.

Lưu ý, khía cạnh môi trường có ý nghĩa, các nghĩa vụ phải tuân thủ nếu có thể có rủi ro và cơ hội thì đưa vào 6.1.1 làm nốt nhé.

Các hành động phải phù hợp với các hoạt động khác của tổ chức, tức có thể kiểm soát riêng cho hoạt động môi trường, hoặc tích hợp chung.

ví dụ: Hoạt động bảo trì bảo dưỡng máy móc thì có thể có biện pháp kiểm soát chung, chẳng hạn vừa kiểm soát tính ổn định, chất lượng thiết bị, vừa kiểm soát rò rỉ các khía cạnh môi trường,….

Và lưu ý thêm: Chi tiết giải pháp cho các hành động này được nêu tại điều khoản 7, 8, 9 nhé. Có nghĩa, điều khoản này chỉ cần đưa ra hành động mà thôi. Hành động đó có thể, thay mới, loại bỏ, giám sát, công tác hành chánh, đào tạo, luân chuyển,….

Nó chả khác gì cách nói thông dụng của chúng ta rằng: Nếu ông xác định văn hóa làm việc của công nhân có thể ảnh hưởng đến hoạt động môi trường tại công đoạn xử lý nước thải thì ông có hành động gì? Ông chỉ trả lời hành động! …Dạ em định tiến hành đào tạo thường xuyên, đào tạo liên tục cho nhân viên này! Ok, Đồng ý! Vvậy ông hãy phối hợp với các bộ phận khác để triển khai nhé (tức triển khải từ 7, 8, 9 đó).

Video giải thích điều khoản 6.1/ISO 14001:2015

Nếu có yêu cầu tìm hiểu các video liên quan, vui lòng xem tại đây, hoặc đặt các câu hỏi cho chúng tôi, vui lòng ghi tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!