Rủi ro ISO 9001-ISO 14001 dễ hiểu dễ áp dụng

Rủi ro ISO 9001-ISO 14001 là một yêu cầu cũng không phải dễ dàng cho những Anh/Chị có yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu hai tiêu chuẩn này. Chúng tôi xác định rằng “Mỗi lĩnh vực công việc, mỗi hệ thống có phương pháp nhận diện rủi ro khác nhau”

Rủi ro ISO 9001-ISO 14001 theo yêu cầu:

Nội dung yêu cầu của hai tiêu chuẩn này được đề cập trong các điều khoản 4.1, 4.2, 6.1 là chính yếu, tuy nhiên cần nghiên cứu thêm điều khoản 4.3, 4.4 và 5.2 của từng tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu đầy đủ và hiệu quả hơn.

Gợi ý nội dung xác định Rủi ro ISO 9001-ISO 14001:

1-Lấy nội dung yêu cầu của 6.1.1/ISO 9001/ISO 14001 làm một list các câu hỏi (Trong yêu cầu ” xác định rủi ro và cơ hội nhằm:…..lấy nội dung 3 chấm có trong tiêu chuẩn để làm list câu hỏi).

2- Sau đó truy vấn lại thông tin có được từ 4.1+4.2+ (có thể thêm 4.3+4.4+5.2) để xác định các vấn đề có thể tác động tích cực và tiêu cực có ảnh hưởng đến kết quả mong muốn QMS+EMS (Lưu ý nên nhân diện dựa vào 5M, 1I+1E, hoặc phương pháp khác-Trong tiêu chuẩn thì gợi ý chung chung nhưng nếu bạn giỏi vẫn dựa vào đó là ok)

Vậy lúc này chúng ta đã có được list các vấn đề rồi nhé, nhưng các vấn đề này vẫn còn chưa rõ, vậy:

3-Tiếp tục phân tích chuyên sâu các vấn đề trong list này để xác định rủi ro và cơ hội “cần giải quyết”,
ví dụ: Con người có thể làm ảnh hưởng đến kết quả đạt được QMS+EMS như mong muốn (xác định được tại bước 2). thì bước này tiếp tục phân tích sâu hơn các yếu tố nhỏ hơn từ con người, chẳng hạn: Văn hóa vùng này là nhảy việc (Làm việc đây nhưng nhìn nơi khác), làm việc nhất thời (Do mùa màng tạm ngưng nên mới vào doanh nghiệp làm,..), chưa nhận thức về tính chuyên nghiệp (chưa hình thành tư duy kiếp làm lao động trong doanh nghiệp),….—> ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống đó là “chất lượng sản xuất sản phẩm không ổn định” về EMS thì “không ổn định mức độ tuân thủ các quy định về môi trường”,….

Giờ sao.
4- Vậy chúng ta đã xác định được rủi ro và cơ hội rồi nhé. Thế thì qua điều khoản 6.1.2 chúng ta phải đưa ra hướng giải quyết nó (tức rủi ro và cơ hội cần giải quyết).
ví dụ: Nếu chấp nhận kinh doanh tại đây thì đưa ra các phương án như: Hoạt động đào tạo, xây dựng nội quy chặt chẽ, kiểm soát từ khâu tuyển dụng, quy chế khen, thưởng,….(Nhớ chỉ đưa vậy thôi)—>
vây là hoàn thành điều khoản 6.1.1/ISO 9001 và ISO 14001 rùi đó. Anh/Chị nào còn bổ sung thêm ý nào thì cám ơn nhé!

Các điều khoản liên kết và hỗ trợ theo cấu trúc PDCA của ISO

Cấu trúc hệ thống là lấy kết quả 6.1.1 rồi đưa các nội dung này vào mục 7 và mục 8 để đưa giải pháp triển khai và kiểm soát.(Tức là lúc này mới viết các quy trình, quy định, quy chế,…để đạt được việc giải quyết rủi ro và cơ hội mà 6.1.1 yêu cầu phải có hành động)/(Tôi không đưa 6.2 vào đây cũng như 6.3/ISO 9001 nhé).

Trên đây là gợi ý cho rủi ro ISO 9001-ISO 14001 với hy vọng Anh/Chị cần và triển khai hiệu lực hệ thống quản lý QMS và EMS của tổ chức mình!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!