Yếu tố phát triển bên ngoài ISO 22000-Nhà cung cấp bên ngoài

Yếu tố phát triển bên ngoài ISO 22000:2018 với kiểm soát quá trình, sản phẩm, dịch vụ do bên ngoài cung cấp. Đây là chủ đề mà theo tôi rất hay, do đó cũng mạo mủi chia sẻ chút thông tin nhằm hỗ trợ A/C có thêm gợi ý trong việc xây dựng các tiêu chuẩn về ATTP sau này.


Trích dẫn yêu cầu tiêu chuẩn:

7.1.5 Các yếu tố phát triển bên ngoài ISO 22000 (FSMS):

Khi tổ chức thiết lập, duy trì, cập nhật và cải tiến liên tục FSMS bằng cách sử dụng các yếu tố phát triển bên ngoài (xem thêm 7.1.1) của FSMS, bao gồm cả PRP, Phân tích mối nguy và kế hoạch kiểm soát mối nguy, tổ chức phải đảm bảo các yếu tố cung cấp.

7.1.6 Kiểm soát quá trình, sản phẩm, dịch vụ cung cấp bên ngoài :

Thiết lập và áp dụng các tiêu chí đánh giá, lựa chọn, giám sát thực hiện và đánh giá lại các nhà cung cấp dịch vụ từ bên ngoài về quá trình, sản phẩm, hoặc dịch vụ.

…….

Như vậy:

Chúng ta cùng xác định thuật ngữ Yếu tố (elements) và Process, product, service.

 • Yếu tố tạm hiểu là cái gì đó tác động vào đối tượng, đối tượng ở đây chúng ta hiểu nó là Hệ thống FSMS, quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ, ok.
 • Vậy khi chúng ta hình thành hệ thống FSMS, mà trong hệ thống thì phải có các quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ. Vậy chắc chắn phải có rất nhei62u yếu tố tác động vào để hình thành, chẳng hạn:
  • Góp ý của A/C có kinh nghiệm (Đề hoàn thiện phù hợp hoạt động nhận diện rủi ro, phòng ngừa rủi ro,..)
  • Cần phải vệ sinh (để đảm bảo quá trình bào trì máy móc, nhà xưởng,…)
  • Cần truyền tải thông tin (Phục vụ quá trình thu hồi sản phẩm trên thị trường,…)
  • …..Nghiên cứu thêm hỉ.

Vấn đề làm sao nhận diện sự khác biệt của yếu tố phát triển bên ngoài ISO 22000 với 7.1.6:

Như giải thích sơ lược trên, chúng ta có thể tự tin, nếu chưa tự tin thì tìm hiểu thêm nhé, đó là:

 • Khi nhận diện mối nguy về an toàn thực phẩm chúng ta có thể áp dụng phương pháp của một chính phủ, tổ chức nào đó trên thế giới, hay nói đúng hơn là bê luôn của họ, hoặc:
  • Khi nhận diện rủi ro thì thuê mấy GS, TS về công nghệ thực phẩm về thực hiện quá trình này.
  • Kiểm soát vi sinh vật thì áp dụng phương pháp nào đó hoặc bắt nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài thực hiện theo phương pháp nào đó.

Thôi ví dụ nhiều quá đâm ra loạn xạ lên, chốt lại thế này!

7.1.5 là những gì tác động vào việc thiết lập, duy trì, cải tiến hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm theo đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018

7.1.6 Là sử dụng các tổ chức, cá nhân bên ngoài thực hiện công việc nào đó có ảnh hưởng đến chuổi cung cấp sản phẩm thực phẩm.

Ví dụ cuối:

 Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển sản phẩm thực phẩm đến khách hàng thì đó là 7.1.6-Các chuẩn mực, tiêu chí, bí mật,….được áp dụng trong 7.1.6 đó nếu có mà chúng ta tuân thủ của luật pháp, tổ chức nào đó thì đó là “yếu tố bên ngoài”.

Câu hỏi:

1- Mua một phần mềm về giám sát hoạt động theo dõi vệ sinh trong nhà xưởng là 7.1.5 hay 7.1.6? và giải thích tại sao?

2-Quá trình nhận diện CCP và OPRP trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thì đâu là 7.1.5 và đâu là 7.1.6, giải thích rõ!


Đây là trong youtube chia sẻ, nếu có yêu cầu click vào đây!

Đây là trang facebook chia sẻ, nếu có yêu cầu click vào đây!

Nếu có yêu cầu liên hệ với chúng tôi, vui lòng click vào đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!