1-Kiểm soát đầu ra không phù hợp theo yêu cầu điều khoản 8.7

1-Kiểm soát đầu ra không phù hợp theo yêu cầu điều khoản 8.7 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được diễn giải với các nội dung nêu sau đây:


1-kiểm soát đầu ra không phù hợp:

Đầu tiên chúng ta phải xác định ngay “đầu ra” có nghĩa là gì? Vâng, Theo thuật ngữ ISO 9000:2015 thì chỉ xuất hiện thuật ngữ đầu ra khi nói đến “quá trình”.

Quá trình là gì? Là tập hợp các hoạt động, chúng tương tác tè le gì đó để biến đổi đầu vào thành đầu ra—> Vậy tới đây chúng ta đã xác định được “ ĐẦU RA” rồi đấy nhé!

Tiếp đến là thuật ngữ “không phù hợp”. Cũng theo ISO 9000:2015 sự không phù hợp là không đáp ứng một “YÊU CẦU”–> Tới đây ta cũng đã xác định được “SỰ KHÔNG PHÙ HỢP” là không đáp ứng được yêu cầu rồi nhé.

Mà “yêu cầu” là gì? Là nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan có quan tâm, bao gồm yêu cầu được công bố bằng văn bản tài liệu công ty hay các văn bản luật quy định (Là các chuẩn mực đã có) và “ngầm hiểu chung”.

Ngầm hiểu chung: Ví dụ thế này cho dễ hiểu nhé. CHo ly cà phê đá nhé,…Ngội đợi tý họ đưa ra ly ca phê đá, nhấp một phát và quay lại kêu chủ quán, sao quên bỏ đường vào cà phê vậy (Đường trong cà phê là ngầm hiểu).–> Ok.

Thế là “kiểm soát đầu ra không phù hợp” có nghĩa là:

“KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MỘT QUÁ TRÌNH NÀO ĐÓ TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG PHÙ HỢP PHẢI ĐƯỢC KIỂM SOÁT”.

Lưu ý: Một quá trình nào đó thì trong điểu khoản 4.4/ISO 9001:2015 có yêu cầu rằng “Tổ chức phải xác định các quá trình cần thiết, tương tác và xác định đầu vào, đầu ra mong muốn của chúng” Vậy tìm ở đó rồi nhé.


Tôi ví dụ cho thuật ngữ nảy được rõ luôn nhé: QMS của tôi đã nhận diện được các quá trình như:

1- Quá trình tìm kiếm nhà cung cấp, đầu ra quá trình này là đầu vào quá trình.

2- Đánh giá năng lực của nhà cung cấp, đầu ra quá trình này là đầu vào quá trình.

3- Đặt hàng, mua hàng, vận chuyển, trao đổi, khiếu nại, khuyến mãi,…từ nhà cung cấp với công ty—>Đầu ra quá trình này là đầu vào của quá trình,…..

Mục 2-kiểm soát đầu ra không phù hợp đề cập đến giải pháp đáp ứng yêu cầu này!

Thảo luận qua facebook tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!