Cấu trúc PDCA của điều khoản 8-ISO 22000

Cấu trúc PDCA của điều khoản 8 theo ISO 22000:2018-Vâng! Theo cấu trúc bằng sơ đồ tại điều khoản 1 của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 có giới thiệu 2 cấp độ được sắp xếp theo cầu trúc PDCA! Nhưng cấu trúc PDCA cho điều khoản 8 thì không được sắp xếp tho điều khoản cụ thể mà chỉ đề cập nội dung chung chung. Nhân tiện bài viết này, Chúng tôi mão mụi chia sẻ ngắn cầu trúc này nhé!


Cấu trúc PDCA của điều khoản 8/ISO 22000:2018

Nhắc lại: PDCA có nhiều tên gọi theo khác nhau, như: Vòng tròn cải tiến, Chu trình PDCA, Vòng tròn Deming,….Cấu trúc này được Tổ chức ISO đưa vào các tiêu chuẩn quản lý của mình vào khoảng năm 2000. Đặc biệt, tiêu chuẩn đầu tiên là ISO 9001:2000 và năm 2015 nó được xây dựng làm nền tảng chung (Flatform) cho các tiêu chuẩn ISO được ban hành kế tiếp, và được gọi là phụ lục SL (Annex SL), xem tại đây!

Chúng ta đi vào chi tiết chính của tiêu đề bài viết nhé! Mỗi chữ của vòng tròn PDCA được liệt kê những điều khoản nào!

Chữ P-Plan:

Tổ chức phải thực hiện điều khoản 8.2, 8.3 và 8.4, thực hiện các yêu cầu của điều khoản này thì mới có dữ liệu (data) cho việc thực hện tiếp điều khoản 8.5.1 và 8.5.2. Sau khi có thông tin 8.5.1 và 8.5.2 thì tiến hành thực hiện tiếp 8.5.3 và 8.5.4. Vậy thực hiện xong điều khoản 8.5.4 thì sao, à theo cấu trúc lại thực hiện tiếp điều khoản 8.8.1 (Hoạch định việc thẩm tra)–Cái Dzui dẽ ở đây lại lọt vào 8.8.1 nhé! Lưu ý thuật ngữ cải tiến liên tục nhé!

Đó là những điều khoản được liệt kê vào cấu trúc Plan-Hoạch định, thực hiện, duy trì và cải tiến phân tích mối nguy về an toàn thực phẩm.

Chữ D-Do:

Chữ Do-Thực hiện trong điều khoản này lại liệt kê các điều khoản, bao gồm:

  • Thực hiện kế hoạch-8.5.4.5.
  • Kiểm soát theo dõi và đo lường-8.7
  • Kiểm soát sản phẩm và quá trình không phù hợp-8.9

Chữ C-Check:

Bao gồm các điều khoản:

  • Hoạt động thẩm tra-8.8.1 (Công việc thẩm tra là check đúng rùi).
  • Phân tích kết quả hoạt động thẩm tra-8.8.2

Chữ A-Act:

Bao gồm các điều khoản:

  • Cập nhật thông tin ban đầu, chương trình tiên quyết (PRP), Kế hoạch kiểm soát mối nguy-8.6.

Các điều khoản hiện có của điều khoản 8/ISO 22000:2018 là từ điều khoản 8.1 đến 8.9-Xem tại đây!

Xem sơ đồ trình bày!


Tóm lại của chủ đề “Cấu trúc PDCA của điều khoản 8 theo ISO 22000:2018″:

Mỗi một điều khoản không chỉ có nhiệm vụ là hoạch định mà còn phải có các nhiệm vụ liên quan như D, C hay A nhé, nói chính xác hơn các yêu cầu điều khoản được trình bày theo PDCA thì:

Trong “Plan” cũng có PDCA. Trong “Do” cung có PDCA và cứ tiếp tục—-> Chính vì vậy “chu trình PDCA là cải tiến không ngừng, nó là vòng tròn được vận hành theo chu kỳ phụ thưộc và hệ thống, quá trình, sản phẩm mà tổ chức mong muốn.

Và lưu ý: PDCA thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng, hoạch định-thực hiện-kiểm tra-hành động—>Nhưng trong tiêu chuẩn thường dùng: Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến/cập nhật.


Trang facebook-Xem tại đây!

Kênh youtube-Xem tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!