GMP và Chương trình tiên quyết trong ATTP

GMP và Chương trình tiên quyết trong an toàn thực phẩm có liên quan gì đến ISO 22000:2018 và HACCP codex.

Đầu tiên chúng ta cùng hiểu thuật ngữ và định nghĩa của Chương trình tiên quyết (PRP-Prerequisite programme) theo ISO 22000:2018 thì đó là:

Điều kiện và hoạt động cơ bản cần thiết trong tổ chức và trong toàn bộ chuỗi thực phẩm để duy trì an toàn thực phẩm/Các PRP phụ thuộc vào phân đoạn của chuỗi thực phẩm mà tổ chức hoạt động và loại hình của tổ chức.

Phân tích HACCP và ISO 22000 với nguồn gốc:

– HACCP có thể được gọi là hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn—>Khoảng năm 1960-1969 được ban Codex Alimentarius Commission ban hành thành tiêu chuẩn với ký hiệu CAC/RCP 1-1969 review…..Phiên bản hiệu lực hiện nay là CAC/RCP 1-1969 review.4-2003-với tên gọi “Code of practice – General principles of food hygiene”—->Như vậy hệ thống HACCP đã trở thành tiêu chuẩn “Quy phạm thực hành-Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm.–>Từ tiêu chuẩn này Việt Nam đã đưa vào hệ thống tiêu chuẩn của mình với ký hiệu TCVN 5603:2008 (Hoàn toàn tương đương CAC/RCP 1-1969 review.4-2003)

ISO 22000:2018 phát triển từ ISO 22000:2005 với tên gọi-Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm. Tiêu chuẩn dựa trên nên tảng của cấu trúc cấp cao (phụ lục SL) và hệ thống HACCP.

Như vậy GMP và Chương trình tiên quyết được hiểu như thế nào?

Trong tiêu chuẩn CAC/RCP 1-1969 review.4-2003 thì phần quy phạm đưa ra đầy đủ các yêu cầu của một chương trình tiên quyết đối với Tổ chức áp dụng và phần phụ lục là hường dẫn triển khai hệ thống HACCP.
Trong tiêu chuẩn ISO 22000:2018 điều khoản 8.2 chương trình tiên quyết chỉ nêu các hạng mục chính về chương trình tiên quyết một cách chung chung và đề xuất bộ tiêu chuẩn có thể áp dụng để phù hợp với yêu cầu này đó là ISO/TS 220002-……, bao gồm:

ISO/TS 22002-1/ Sản xuất thực phẩm
ISO/TS 22002-2/ Phục vụ ăn uống.
ISO/TS 22002-3/ Nông trại
ISO/TS 22002-4/ SX bao bì thực phẩm
ISO/TS 22002-5/ Vận chuyển và bảo quản
ISO/TS 22002-6/ Thức ăn chăn nuôi.

Xem thêm các tiêu chuẩn ISO liên quan khác tại đây!

Còn GMP hiện nay nếu dùng “tiêu chuẩn” thì cũng xoay quanh các tiêu chuẩn như GMP-Who, GMP-Asian, GMP VN (GMP bao bì dược, GMP sản phẩm bảo vệ sức khỏe,…)
Và trong ISO 22000 có sử dụng thuật ngữ “Thực hành nông nghiệp tốt (GAP). thực hành thú y tốt (GVP). thực hành sản xuất tốt (GMP), thực hành vệ sinh tốt (GHP), thực hành chế tạo tốt (GPP), thực hành phân phối tốt (GDP)., thực hành thương mại tốt (GTP)” là thuật ngữ tương đương với PRP, và cần có tiêu chuẩn cụ thể.

Xem thêm nội dung liên quan trong mục này, tại đây!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!