Hủy bỏ chất thải trong ISO 22000-Trong PRP

Hủy bỏ chất thải trong ISO 22000:2018 theo yêu cầu điều khoản 8.2-chương trình tiên quyết. Đây cũng là yêu cầu mà nhà xưởng sản xuất sản phẩm thực phẩm phải tuân thủ, topic này chúng tôi chia sẻ ngắn vầy! Các bài liên quan đã đề cập tại đây!


Hủy bỏ chất thải trong ISO 22000:2018-Yêu cầu chung:

“Phải thiết lập hệ thống đảm bảo nhận biết được vật liệu phế thải, thu thập, loại bỏ và hủy bỏ đúng cách để ngăn ngừa nhiễm bẩn đến sản phẩm và khu vực sản xuất.”

1- Thùng chứa chất thải, chất độc hoặc chất nguy hiểm:

Phải được:

 • nhận diện theo mục đích sử dụng===> Mục đích dùng nó để làm gì? Nên lập một bảng dnh mục và có nội dung mục dích sử dụng nó!
 • đặt tại khu vực riêng–> Nên có quy định và có dầu hiện để, lưu giữ, bảo quản những vật dụng này nhé, khu vực phải xem xét về nhiễm chéo, chứ không phải thích để đâu là để!
 • Làm từ vật liệu không thấm nước, có thể dễ dàng làm sạch và làm vệ sinh–> Nhớ gổ là hổng chơi nhé-Inox là tuyệt
 • đóng ngay khi không sử dụng–> Nên có rào chăn, hoặc khi mở ra sữ dụng thì đóng lại ngay—> Nên có hướng dẫn sử dụng nhé, FSMS nhé
 • khóa khi chất thải có thể có nguy cơ cho sản phẩm–>Giống như mục trên!

==> Tóm lại nên có khu vực + quy định bảo quản +hướng dẫn sử dụng bằng va7n bản cho từng loại với mục đích nhiễm chéo vào sản phẩm là ok!

2- Quản lý và loại bỏ chất thải:

Nên đưa ra quy định phù hợp với thực tế về việc:

 • Phân loại chất thải
 • Bảo quản chất thải
 • Cách loại bỏ chất thải này.

Lưu ý: Việc hủy bỏ phải có bằng chứng nếu thuê ngoài hoạc tự làm. Chất thải có thể bao gồm từ sản phẩm không phù hợp, nguyên liệu, hàng dư thừa,…trong quá trình chế biến.

3- Đường ống và hệ thống thoát nước:

Việc này chỉ tập trung:

 • Đường ống phải tách bạch giữa cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, và nước thải.
 • Lưu lượng phải ổn định trong hệ thống cấp thoát, đặc biệt là hệ  thống thoát ra ngoài.
 • Hệ thống thoát ra phải đảm bảo tránh các vi sinh vật gây hại đi vào khu vực sạch theo đường ống.
 • Hệ thống thoát phải sạch, khô, không trụng, ủ nước.

Thôi: Vậy là ổn rồi, hệ thống cấp nước như vậy thôi. Nếu doanh nghiệp bạn sản xuất thực phẩm mà không sử dụng nước trong nhà máy thì lại không lo gì! chỉ đọc thông tin cho zui nhé!

adminiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!